Månadsarkiv: april 2017

Stockholms bästa förskola.

SE Björnen är helt säkert Stockholms, och mycket sannolikt, Sveriges bästa förskola.  Vår son Alfred går numera självmant direkt till hallen från en knappt avslutad frukost, klär på sig sina täckbyxor och sin jacka och ropar -”pappa, nu ska vi … Läs mer

Publicerat i Föräldrar | Lämna en kommentar

Skapande

Barnen får alltid arbeta med olika material och får använda olika tekniker. Vi arbetar så att barnen uppmuntras att benämna och fantisera kring det de har skapat. Barnens alster dokumenteras tillsammans med barnen och deras egna ord. Det är barnens … Läs mer

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Natur och teknik

Vi pedagoger ska vara lyhörda för barnens frågor och funderingar. Vara goda förebilder samt använda ett trevligt och korrekt språk. Ge barnen stort utrymme för den fria leken och rollekar. På samlingar skall vi utveckla barnens munmotorik och leka med … Läs mer

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Musik, drama och rörelse

Barnen tränar sin samarbetsförmåga i olika dramalekar, där ges även barnen möjlighet till att stärka sin självkänsla genom att våga prova och även stå i centrum. Barnen får skapa med hjälp av sin kropp samt röra sig till musik. I … Läs mer

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Matematik

Vi arbetar med matematik på ett lekfullt sätt. Låter barnen med hjälp av olika material, rim och ramsor träna sig i talramsan samt andra matematiska begrepp. Vi synliggör vikt, längd, storlek, mängd, form och antal. På samlingarna och i den … Läs mer

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Förskola och hem

Med ”Hit och Dit” boken lyfter vi olika aktiviteter i vår verksamhet som sedan föräldrarna får ta del av och skriva hur de upplever att deras barn till exempel utvecklas.  I Björnbreven berättar vi fortlöpande och regelbundet om vår verksamhet.  … Läs mer

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Språk och kommunikation

Vi pedagoger ska vara lyhörda för barnens frågor och funderingar. Vara goda förebilder samt använda ett trevligt och korrekt språk. Ge barnen stort utrymme för den fria leken och rollekar. På samlingar skall vi utveckla barnens munmotorik och leka med … Läs mer

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Barns inflytande

Barnen är med och påverkar sin vardag på förskolan. De får själva hålla i samlingen innan lunch då de turas om att få vara veckans värd. Barnen får vara med och bestämma och påverka våra utflykter vilket kan vara bland … Läs mer

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar