Vill du ställa ditt barn i kö hos oss?

För att anmäla dig till S-E björnen, använd Stockholm Stads webbtjänst.

Köhantering hos oss på S-E Björnen.

S-E Björnen har en egen kö vilket innebär att vi inte är med i stockholmsstads gemensamma köhantering. Den egna kön hanteras i enlighet med gällande lagstiftning enligt ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholmstad.”

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

  1. Barn med syskon bokförda i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

All hantering av kön sköts via Anordnarwebben på Stockholm stads webbsida. Vid erbjudande av plats går en förfrågan ut till vårdnadshavaren som sedan svarar på erbjudande av plats via e-tjänsten ”Min barnomsorg”. I de fall då vårdnadshavaren inte kan svara via ”Min barnomsorg” ska alltid skriftlig överenskommelse mellan barnets vårdnadshavare och huvudman göras. På denna överenskommelse ska stum anges för när barnet faktisk påbörjar sin vistelse i verksamheten. Även i dessa fall ska barnetvara erbjuden plats via ”Anordnarwebben”.