Kooperativet

Hösten 1990 startade några anställda på dåvarande SE-Banken den föräldrakooperativa förskolan S-E Björnen. Numera är det däremot bara namnet som har någon koppling till banken och vi välkomnar alla barn. Från 1 augusti 2016 drivs S-E Björnen idag som ett personalkooperativ.

Personalkooperativ som förskoleform
En förskola i form av personalkooperativ är en privat förskola som drivs i egen regi av personalen som har hand om både verksamheten samt det administrativa. Vi följer skollagen och vår egen läroplan Lpfö 98/18 samt stockholmstads riktlinjer.

På S-E Björnen har vårdnadshavarna startat ett föräldraråd med syfte att vara med och påverka i deras barns vardag hos oss.

Vision
S-E Björnen är en lustfylld och stimulerande mötesplats för alla som deltar, där barnen känner trygghet och gemenskap samt erövrar sin kunskap genom ett lustfyllt lärande

Värdegrund
Glädje – Trygghet – Vilja – Gemenskap
I vår verksamhet är glädje tillsammans med trygghet grunden till allt lärande. Lärandet måste ske lustfyllt i en positiv och bejakande miljö, genom lek och socialt samspel.  Vi ser barns och pedagogers vilja som en positiv kraft där vi tar tillvara på varandras förslag och låter allas drivkraft komma till uttryck. Vår miljö är tilltalande, tillåtande och föränderlig. Genom likabehandling ser vi alla människors lika värde och vi vill att alla ska få vara sitt bästa jag varje dag. I mötet med andra barn och pedagoger läggs grunden till det livslånga lärandet. Gemenskapen ger oss också kraft att våga gå utanför ramarna och flyga.

Våra öppettider
Förskolan S-E Björnen följer stockholmstads riktlinjer för öppettider. Det innebär att vi erbjuder öppettider efter vårdnadshavarnas behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.
Vi erbjuder frukost om behov finns innan klockan 8:00.
Vi följer kontinuerligt upp vårdnadshavarnas behov av öppettider och skulle verksamheten hålla stängt erbjuds alternativ förskola.