Skapande

paintingBarnen får alltid arbeta med olika material och får använda olika tekniker. Vi arbetar så att barnen uppmuntras att benämna och fantisera kring det de har skapat. Barnens alster dokumenteras tillsammans med barnen och deras egna ord.

Det är barnens process som är det viktiga och inte resultatet. Materialet ska finnas tillgängligt. Alla barn ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och fantasi.

Barnen tränar sin finmotorik och vågar experimentera med färg och form på ett lustfyllt sätt.

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Natur och teknik

naturenVi pedagoger ska vara lyhörda för barnens frågor och funderingar. Vara goda förebilder samt använda ett trevligt och korrekt språk. Ge barnen stort utrymme för den fria leken och rollekar. På samlingar skall vi utveckla barnens munmotorik och leka med ord med roliga övningar.

Vi arbetar med bokens betydelse genom mer högläsning för alla barn. Vi använder iPaden som ett hjälpmedel för att till exempel låta barnen spela in sina röster och sedan lyssnar vi tillsammans.

Genom att ständigt kommunicera med barnen i olika situationer och genom att lyssna på vad de har att säga utvecklar vi barnens ordförståelse och ordförråd.

Att barnen kan kommunicera samt uttrycka sina önskemål och känslor är grundläggande för att de ska kunna fortsätta att utvecklas.

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Musik, drama och rörelse

rorelseBarnen tränar sin samarbetsförmåga i olika dramalekar, där ges även barnen möjlighet till att stärka sin självkänsla genom att våga prova och även stå i centrum. Barnen får skapa med hjälp av sin kropp samt röra sig till musik. I draman lär vi oss också om programmering och IKT, där vi använder oss av digitala verktyg.

Vi lär oss hela tiden nya sånger och provar olika musikinstrument. Rörelselekar och traditionella ringlekar finns med i verksamheten. Vi har drama i mindre grupper två olika dagar i veckan och rörelse har vi på fredagar i tre olika grupper.

Barnen åker skridskor varje vecka under vinterhalvåret och på vår och höst har vi gymnastik tillsammans med tre andra kooperativ i en av Friskis och Svettis lokaler. När det blir varmare ute har barnen rörelse ute i Vasaparken. Barnen använder sin kropp i olika bollövningar, tränar sig i turtagning samt leker olika lekar.

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Matematik

lekenVi arbetar med matematik på ett lekfullt sätt. Låter barnen med hjälp av olika material, rim och ramsor träna sig i talramsan samt andra matematiska begrepp.
Vi synliggör vikt, längd, storlek, mängd, form och antal.
På samlingarna och i den fria leken får barnen använda pärlband för att mäta olika föremål i sin vardag och på så sätt utveckla sin förståelse för längd och storlek.
Matematiken finns alltid med som en del i våra olika teman och projekt som vi har under terminen.

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Förskola och hem

Med ”Hit och Dit” boken lyfter vi olika aktiviteter i vår verksamhet som sedan föräldrarna får ta del av och skriva hur de upplever att deras barn till exempel utvecklas.  I Björnbreven berättar vi fortlöpande och regelbundet om vår verksamhet.  Vi har föräldramöte varje termin och vi har drop-in fika vid flera tillfällen där barnen oftast har ett uppträdande av något slag.

Vi för fortlöpande samtal med föräldrarna om barnens trivsel, utveckling och lärande, både i och utanför förskolan, samt genomför utvecklingssamtal minst en gång varje år. På så vis utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Genom att visa respekt för föräldrarna och beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten blir detta en del av vårt systematiska kvalitetsarbete vilket hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Språk och kommunikation

Vi pedagoger ska vara lyhörda för barnens frågor och funderingar. Vara goda förebilder samt använda ett trevligt och korrekt språk. Ge barnen stort utrymme för den fria leken och rollekar. På samlingar skall vi utveckla barnens munmotorik och leka med ord med roliga övningar.

Vi arbetar med bokens betydelse genom mer högläsning för alla barn. Vi använder iPaden som ett hjälpmedel för att till exempel låta barnen spela in sina röster och sedan lyssnar vi tillsammans.

Genom att ständigt kommunicera med barnen i olika situationer och genom att lyssna på vad de har att säga utvecklar vi barnens ordförståelse och ordförråd. Att barnen kan kommunicera samt uttrycka sina önskemål och känslor är grundläggande för att de ska kunna fortsätta att utvecklas.

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Barns inflytande

Barnen är med och påverkar sin vardag på förskolan. De får själva hålla i samlingen innan lunch då de turas om att få vara veckans värd. Barnen får vara med och bestämma och påverka våra utflykter vilket kan vara bland annat vilken park vi ska gå till eller vilken frukt vi ska ta med oss. Vi lyssnar in barnen och observerar vart och vad de leker och barnen är själva med och påverkar sin miljö på förskolan.

Innan varje styrd aktivitet har vi en samling där vi går igenom tillsammans vad vi ska göra. Efter aktiviteten samlas barnen igen för att göra en utvärdering med hjälp av ”våra gubbar” (glada Greta och sura Sigrid).

Publicerat i pedagogik | Lämna en kommentar

Testat de mesta.

Som 4-barnsförälder så har jag hunnit testa det mesta; stora förskolor, mindre förskolor, ur&skur, dagmamma, privat och kommunalt. Jag har känt mig sådär lagom nöjd på de flesta ställen, mindre nöjd på något…
På SE-Björnen känner jag mig för första gången JÄTTENÖJD ♡
Barnen älskar sin förskola med allt vad den innebär och vi föräldrar också.
Pedagogerna är lyhörda, fina och otroligt professionella och pedagogiken imponerande.

 

/Therese
Publicerat i Föräldrar | Lämna en kommentar

Rocka Socka

Det finns svarta, det finns vita, det finns hålliga och slitna, det finns fina med rosett och dom som luktar svett…

Vi på Björnen har ”ROCKAT SOCKORNA” ordentligt!!!

  

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Vi firar Norouz!

På måndagen den 20/3 var det persiskt nyår och de har vi uppmärksammat och firat med barnen. Vi har pratat om  Eldfesten och Haft sin på barnens nivå för att sprida kunskap och intresse för andras kulturer. De barn som själva firar Norouz med sina familjer i hemmet har fått berätta och visa hur de firar. Vi har lyssnat på musik, tittat på klipp om hur de går till, skapat och hoppat över elden.

 

Vårt Haft sin som barnen själva fått skapa.

Vi har pratat om Eldfesten och tillsammans skapat elden som man hoppar över.

Vi har tittat på klipp och lyssnat på persisk musik.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar