Pedagogik

På S-E Björnen arbetar vi för att nå de uppsatta målen i Lpfö 98/16. Ofta är nivån högre än så. S-E Björnen har en väl genomarbetad arbetsplan som styr hur målen skall nås och hur det skall se ut när målen är uppfyllda. I det arbetet ingår även att säkra kvalitén, vilket innebär systematisk utvärdering, uppföljning och planering.

Det som sker på förskolan dokumenteras på olika sätt och presenteras för föräldrarna. Allt från foton och film till barnens skapelser och dess berättelser finns att beskåda i lokalerna och på föräldramöten.

 

Kommentera