Vår verksamhet

På S-E Björnen har vi en väl genomarbetad arbetsplan som ligger till grund för hur vi ska nå de uppsatta målen i Lpfö 98/18, som ligger under skollagen.  I vårt arbetet ingår även att se till att ha ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Den svenska traditionella förskolepedagogiken är den som genomsyrar vår verksamhet.

Det som sker på förskolan dokumenteras på olika sätt. Dels på våra väggar, i videoform samt i bloggform http://www.sebjornensblogg.se/. Allt från foton och film till barnens skapelser och dess berättelser finns att beskåda i lokalerna och på föräldramöten.

Lämna ett svar