Förskola och hem

Med ”Hit och Dit” boken lyfter vi olika aktiviteter i vår verksamhet som sedan föräldrarna får ta del av och skriva hur de upplever att deras barn till exempel utvecklas.  I Björnbreven berättar vi fortlöpande och regelbundet om vår verksamhet.  Vi har föräldramöte varje termin och vi har drop-in fika vid flera tillfällen där barnen oftast har ett uppträdande av något slag.

Vi för fortlöpande samtal med föräldrarna om barnens trivsel, utveckling och lärande, både i och utanför förskolan, samt genomför utvecklingssamtal minst en gång varje år. På så vis utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Genom att visa respekt för föräldrarna och beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten blir detta en del av vårt systematiska kvalitetsarbete vilket hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Det här inlägget postades i pedagogik. Bokmärk permalänken.