Klagomålsrutin

Vid eventuella klagomål kan ni anonymt ringa eller maila till:

sebjornen@gmail.com

Telefon: 070-0019449

Vår rektor Lotta kommer enligt våra rutiner att ta hand om alla inkommande ärenden och återkoppla inom 5 dagar.

Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.